Prorocze życie – świadek

Rozpoczynamy cykl proroczy w Głosie na Pustyni. Dwa lata temu mówiliśmy o uzdrowieniu. Rok temu o dziedzictwie. W tym roku przez wiele miesięcy przygotowywaliśmy się do zagadnienia proroctwa.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego wieczoru w Głosie na Pustyni. Dawno nie doświadczyliśmy tak wielkiej Obecności Ducha Świętego podczas spotkania. Bóg całkowicie nas zaskoczył i w nieoczekiwany sposób zaczął dotykać ludzi w trakcie nauczania Karola Sobczyka, który mówił o tym, że świadectwem Jezusa jest Duch proroctwa.

Przerwaliśmy nauczanie, aby pójść za tym, co On robi i oddawać Jemu chwałę. Zaraz potem rozpoczął się czas świadectw i uzdrowień. Bóg uzdrowił wrodzoną wadę ścięgien Achillesa (która zmuszała osobę do chodzenia na palcach przez 36 lat życia!) i deformację lewego stawu biodrowego, który dotychczas uniemożliwiał poruszanie! Wiele osób było dotykanych mocą Ducha Świętego. Kilka z nich oddało swoje życie Jezusowi. On jest żywy! Uzdrawia, przemienia i daje nowe życie! Do teraz dostajemy wiadomości i świadectwa od wielu osób, których Bóg wczoraj dotknął.
Oddajemy Mu całą chwałę!