Proroczy wymiar konsekrowanego życia

Po raz kolejny przyjechał do nas, prosto z Hainburga, wyjątkowy gość – s. Mary Paul.

Siostra na co dzień posługuje wraz z ks. Peterem Hockenem w Domu w Hainburgu i jest bardzo bliska naszemu sercu. Jutro podzieli się z nami słowem o proroczym wymiarze życia konsekrowanego, o znaczeniu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Już kilka razy odwiedziła naszą wspólnotę, mogliśmy tez wysłuchać jej nauczania o ośmiu kłamstwach, czyli o przeszkodach w uzdrowieniu. To nauczanie można znaleźć na naszej stronie.