Prowadzeni przez Ducha

Już za kilka dni, ostatniego dnia października, spojrzymy na nowo w stronę naszej relacji z Duchem Świętym. Lider naszej wspólnoty, Karol Sobczyk, podzieli się z nami tym, co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Bożego. Będzie uwielbienie, będzie głoszenie, będzie modlitwa. To będzie ważny czas! Więcej szczegółów nie zdradzamy!

Zapraszamy zatem wszystkich w środę, 31 października o godz. 19:00. Bądźcie!