Przynagleni miłością cz. III

Możemy prowadzić całe seminaria dotyczące tego, w jaki sposób zanosić miłość, ale dopóki sami nie otrzymamy jej objawienia, dotąd nasze starania będą bezskuteczne. Potrzebujemy objawienia miłości Ojca. Tej miłości, która przynaglała Go, aby posłać Syna na Ziemię, by odkupił ludzkość. Miłości Syna do nas, który posłał nam Pocieszyciela, aby miłość Ojca była rozlana w naszych sercach. Tej, która przynagla nas do prowadzenia innego życia: życia w miłości Abba – Taty.