Przynagleni miłością cz. IV

W Biblii słowo „przebaczenie” ma dwa podstawowe znaczenia. Pierwsze odnosi się do spraw finansowych, do anulowania zobowiązań płatniczych dłużnika wobec wierzyciela. Drugie dotyczy uzdrowienia relacji między dwiema osobami, zniszczonych na skutek przewinienia. Przyglądamy się temu, jak kluczowe miejsce w życiu pełnym miłości ma przebaczenie.