Sięgaj po więcej

Wspaniale jest doświadczać tego, że nasz Bóg nie jest Bogiem wielemogacym,
ale jest Bogiem Wszechmogącym. W swej naturze działania przekracza On wszelkie granice tego,
co nam się wydaje bądź nie wydaje możliwe. Do rzeczy niemożliwych powołuje. Niemożliwe obiecuje.

W nas może to wyzwalać paraliż, ekscytację, bądź konkretne działanie przekraczające nas samych.
Wówczas zaczyna się to, co Biblia nazywa byciem “współpracownikiem Boga”.