Skoncentrowani na Bożej obecności

Goszczenie samego Boga w naszym życiu, to największy przywilej jaki mógł nam się przytrafić. Dawid w swoim psalmie wskazuje: “Ufają Tobie znający Twe Imię, bo nie opuszczasz Panie tych, którzy Cię szukają” ​(Ps 9,11). Zaufanie​ pozwala nam lepiej odkryć Bożą Obecność. Bóg staje się bardziej wymierny dla tego, kto zwraca się do Niego z ufnością. O tym szczególnym przywileju chodzenia z Bogiem, wytrwałości i życiu z Jego Obecności – Karol Sobczyk, środa, godz. 19:00.