Spotkanie z dzieleniem Eyala Friedmana

Na ostatnim spotkaniu pojawił się gość wyjątkowy, który przyjechał z samej Jerozolimy, aby spotkać się
z nami i opowiedzieć o swoim doświadczeniu chodzenia z Bogiem.

Eyal Friedman jest żydem, który rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Ze względu na Niego Eyal podjął decyzję, aby żyć w czystości. Swoim doświadczeniem i sercem podzieli się z nami na wieczornym spotkaniu.