Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty (zob. 1P 1,16) – w tym nakazie nie chodzi o nasze czyny, ale o objawienie. Nie chodzi o to co mam robić, ale o to kim jestem i kim mam być.

Jest jeden dobry, doskonały i święty Bóg i każdy z nas nosi obraz i podobieństwo Świętego. Można to porównać do oświetlonego kryształu, który emanuje jakby sam z siebie wielością kolorów. Tak my, oświeceni łaską Boga, emanujemy świętością. Oświecenie jest uświęceniem i tylko będąc podłączonymi do źródła światła – łaski Boga, która została nam dana w Jezusie Chrystusie – możemy objawiać Jego Światło – Świętość.

Jak emanować tym blaskiem Bożej świętości? Tylko patrząc na Jezusa i poddając się Duchowi Świętemu, aby widzieć oblicze Ojca.