Twoje serce

Ostatnie spotkanie w styczniu chcemy poświęcić trosce o nasze serce. Pismo Święte mówi nam, że jest to bardzo strategiczna część tego, kim jesteśmy. „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota” (Mk 7, 21-23). Inny fragment mówi, że Pan zna skrytości naszego serca i na jego podstawie dokonuje nad naszym życiem sprawiedliwego osądu (Jer 17, 10). Dlatego Bóg wzywa każdego wierzącego, aby czujniej niż wszystkiego innego strzegł swego serca, bo z niego tryska źródło życia (Prz 4, 23). W środowy wieczór chcemy nauczyć się pracować nad jego przemianą. O naszym sercu, jego kształtowaniu i czystości będzie dzielił się główny lider Wspólnoty, Karol Sobczyk.