Uczeń mój!

Wierzę, że Jezus chciałby, żebyśmy więcej z Nim byli. On nie oczekuje, by Go obsługiwano, ale pragnie mojej i Twojej obecności, wspólnej rozmowy i słuchania. W świecie pełnym wysoko postawionych poprzeczek, wielości ważnych
i poważnych rzeczy do zrobienia spróbujmy się zatrzymać… w Jego Obecności.