Uczyć się i być uczonym

Po podtopieniach, osuszaniu i spotkaniu zamkniętym nareszcie mogliśmy się zobaczyć!

Było naprawdę wyjątkowo. Po raz pierwszy naszym mówcą był Andrzej Sionek, człowiek, któremu zawdzięczamy bardzo wiele. Andrzej jest biblistą, dyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”, prowadzi centrum formacyjne i dom spotkań w Lanckoronie. Jest członkiem Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej i stałym współpracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu przy Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od 1972 roku zaangażowany szczególnie w odnowie charyzmatycznej, prowadził pierwsze seminaria odnowy życia w Duchu Świętym w Krakowie. Był też stałym współpracownikiem ks. Blachnickiego.

Andrzej mówił o znaczeniu uczniostwa, o tym jak ważna jest relacja z osobą, od której możemy się uczyć, dzięki której możemy wzrastać, a później przekazywać nasze doświadczenie kolejnym w myśl nakazu misyjnego z Ewangelii Mateusza 28.