Błogosławieni, by błogosławić. Umiłowani, by miłować.

Wczoraj przeżyliśmy wspaniałe spotkanie! Gościliśmy wyjątkowe osoby, które w wielu dziedzinach są dla nas autorytetem, wspierają nas i od lat są pomocnymi przyjaciółmi.
Alina i Henryk Wieja są współzałożycielami i dyrektorami Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu. Od lat prowadzą wykłady na temat transformacji stylu życia, skutecznej pomocy, małżeństwa i rodziny. Udzielają też indywidualnej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Nasi goście będą również prowadzić wykłady we franciszkańskiej Szkole Sług Ducha. Te wykłady będą miały charakter otwarty, dlatego zapraszamy serdecznie – możesz zapisać się na stronie www.szkolaslugducha.org