Usłyszeć Głos Ojca

Zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym.
Teraz czas aby zrobić krok dalej.
Chcemy uczyć się słyszeć, co mówi do nas nasz Tato.
To pomoże nam wejść w Jego ponadnaturalne życie i z mocą głosić Ewangelię Łaski.