We wszystkim tym odnosimy zwycięstwo

W ostatnią środę po raz pierwszy przyjechał do nas o. Wit Chlondowski – duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” i ojciec duchowny duchowieństwa rejonu cieszyńskiego diecezji bielsko-żywieckiej.

W tym szczególnym czasie Wielkiego Tygodnia, razem z o. Witem, jeszcze bardziej zgłębialiśmy w temat krzyża i cierpienia, które prowadzą do zwycięstwa.

“Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.” Rz 8, 35-37