Wejdź w Jego przedsionki

Na ostatnim spotkaniu Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana ze Skierniewic, mówił o tym, jak wejść w Bożą obecność.
Czy możemy zrobić coś, by doświadczać Jego obecności w sposób mocniejszy i bardziej intensywny? Co Biblia mówi nam o chwale i uwielbieniu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w nauczaniu Marcina.