Weź swój krzyż cz. II

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia – powiedział Paweł apostoł.
W drugiej części nauczania “Weź swój krzyż” spojrzymy na błogosławieństwo, które odnajdujemy w niesieniu krzyża. Wiemy, jaka moc kryje się za krzyżem Chrystusa – zbawienie, przebaczenie grzechów, usynowienie. W środę zechcemy zobaczyć, jaka moc kryje się, kiedy bierzemy “swój krzyż” i naśladujemy Chrystusa.