Wiara, która zwycięża świat

Słowo o Bożym spojrzeniu na wiarę. O tym, jaką rolę pełni w naszej codzienności. I o tym, że to właśnie ona zwycięża świat.