Wiara, która zwycięża świat

Dziś wieczorem o wierze, która zwyciężyła i nadal zwycięża świat – Seweryn Osowski.