Wieczór oczekiwania

Jezus podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Dz 1, 4-5

Ten tydzień jest wyjątkowy. To czas oczekiwania, nasłuchiwania i czujności. Razem z całym Kościołem, tak jak kiedyś Apostołowie, pragniemy trwać i czekać. Dlatego podczas ostatniego spotkania wołaliśmy: “Duchu Święty, przyjdź!” i oczekiwaliśmy obietnicy Ojca. A wiecie jak to jest z Bożymi obietnicami (2Kor 1,20) ;)

Dołączcie! 19:00, Łokietka 79.