sionek

Andrzej Sionek

Ur. w 1953 roku w Krakowie, fizyk, biblista, mąż, ojciec. Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”, prowadzi centrum formacyjne i dom spotkań w Lanckoronie. Członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, stały współpracownik Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu przy Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Po zakończeniu studiów fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podejmuje studia teologiczne na KUL zakończone w 1983 roku obroną pracy „Mówienie językami w tradycji Pawłowej. Studium egzegetyczno­‑teologiczne” pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Kudasiewicza. Po zakończeniu studiów licencjackich w Instytucie Nauk Biblijnych KUL udaje się na stypendium naukowe do Edynburga. Po powrocie z wyjazdów naukowych do Tübingen, Heidelbergu, Örebro i Rzymu wieńczy w 2001 roku studia obroną pracy doktorskiej: Posługa słowa we wspólnocie korynckiej (1Kor 12-14). Studium egzegetyczno-teologiczne.

W latach 1967-1992 związany z Ruchem Światło-Życie, szczególnie w wymiarze odnowy biblijnej, charyzmatycznej, ewangelizacyjnej i wspólnotowej. Od 1972 roku zaangażowany szczególnie w odnowie charyzmatycznej, prowadzi pierwsze seminaria odnowy życia w Duchu Świętym w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Lublinie. Od 1981 roku stały współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego, w latach 1982 – 1992 współodpowiedzialny za Centralną Diakonię Modlitwy (CDM) i Centralną Diakonię Ewangelizacji (CDE), współzałożyciel i lider wspólnoty Effatha w Lublinie.

W latach 1988-92 podejmował liczne podróże uczestnicząc w kongresach ewangeli­zacyjnych w różnych miastach Europy i świata (m.in. Rzym, Londyn, Bruksela, Kolmarden, Manila [Filipiny], Surabaia [Indonezja]), gdzie miał możność poznawania życia wspólnot Kościoła i ruchów odnowy. Organizator Forum Nowej Ewangelizacji przed światowym Dniem Młodych w Częstochowie z udziałem 16 SNE z całej Europy.

Od 1989 roku Andrzej Sionek jest członkiem Stowarzyszenia Koordynatorów Szkół Ewangelizacji (ACCSE/2000) w ramach inicjatywy pod nazwą Ewangelizacja 2000. Założyciel w 1993 roku Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego działającej następnie w ramach Katolickiego Stowarzyszenia pod nazwą En Christo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan. W latach 1993-1998 szkoła zajmowała się przede wszystkim pracą misyjną przychodząc z pomocą odradzającym się Kościołom na Łotwie, Litwie, Ukrainie, Słowacji i w Czechach. W latach 2002-2012 koncentruje się na pracy centrum formacyjnego w domu spotkań w Lanckoronie, wraz z zespołem służąc formacją i inspiracją ruchom, wspólnotom i stowarzyszeniom. Od 2012 roku uczestniczy w pracach Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji pod kierownictwem bpa Grzegorza Rysia.

Żonaty z Sanitą, posiadają dwoje dzieci, wspólnie podejmują zaangażowanie ewangelizacyjne.

NAGRANIA

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS