Henryk Wieja

Założyciel i Dyrektor Zarządu Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja (ChFŻiM). Lider Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja. Z zawodu jest lekarzem. Prowadzi szkolenia, seminaria, wykłady na temat duchowego wzrostu, pełnego zdrowia, małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jest autorem książek: „Tajemnice pełnego zdrowia”, „Bóg, którego potrzebujemy”, „Moc błogosławieństwa ojca” oraz audiobooka pod tym samym tytułem. Jest współautorem podręczników „Jak skutecznie pomagać innym” oraz książki „Małżeństwo, o jakim marzymy”. Regularnie publikuje w kwartalniku „Nasze Inspiracje”. Założył Ośrod­ek Me­dy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej i Opie­ki Kom­plek­so­wej w Ustroniu.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS