Pragnienie powstania miejsca modlitwy, w którym będzie trwało nieustanne uwielbienie Boga dniem i nocą pojawiło się już u samych początków wspólnoty Głos na Pustyni. Byliśmy poruszeni i zainspirowani służbą Międzynarodowego Domu Modlitwy IHOP w Kansas City oraz misją Fundacji 24/7 w Warszawie i Wrocławiu, w których poprzez modlitwę uwielbienia Bóg zmienia historię miast i narodów. Także naszego kraju.
Po prawie czterech latach istnienia wspólnoty i wielu modlitwach wołania o to, by Pan wzbudził w Krakowie Dom Modlitwy, dziś już regularnie stajemy – zachęceni przez Ducha – we wstawiennictwie, adoracji i rozważaniu Słowa. Jednocześnie modlimy się, aby dzieło nieustannej modlitwy w naszym mieście stało się udziałem wielu osób z różnych krakowskich wspólnot i denominacji, abyśmy mogli razem wołać jednym głosem:

Zasiadającemu na Tronie
i Barankowi
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc
na wieki wieków!
(Ap 5, 13b)

Obecnie spotkania mają miejsce w czwartki w godz. 9:00-11:00 oraz 18:00-19:00 w pokoju modlitwy Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni przy ul. Łokietka 79 w Krakowie. Liderami inicjatywy są Maciej i Paulina Cirka.

Dlaczego to robimy? Bo nasz Bóg jest tego godzien! On przebywa w miejscu, gdzie nieustannie płynie chwała i uwielbienie dla Niego, gdzie nieustannie zanoszone są modlitwy. Pragniemy włączać się w to trwające dniem i nocą w Niebie uwielbienie przed Tronem naszego Króla.

NASI PRZYJACIELE