Specjaliści

Andrzej Michalik


Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Instytutu Psychologii UJ oraz Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, certyfikowanego przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kształcił się także w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ i na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorujących psychicznie, a także ich rodzin. Pracuje pod stałą superwizją metodą systemową i integratywną, prowadzi terapię indywidualną, par, małżeństw i rodzin.

Prowadzi psychoterapię od 2011 roku.

Anna Gebauer


Certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 943), psycholog.

Terapeutka pracująca z dorosłymi. Jest członkiem Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada certyfikat terapeuty poznawczo behawioralnego PTTBP zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Tercognitiva w Krakowie. Od kilku lat prowadzi terapię w tym nurcie, pracuje pod superwizją, regularnie się doszkala.

Zajmuje się terapią osób dorosłych w obszarze zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, zaburzeń związanych ze stresem oraz zaburzeń osobowości. Poza pracą terapeutyczną prowadzi konsultacje i poradnictwo dla rodziców małych dzieci z trudnościami w różnych obszarach rozwoju.

Kamil Gołuszka


Teolog, Psychoterapueta. Absolwent teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył całościowe 4 - letnie studia podyplomowe z psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jest również członkiem. Nieustannie poszerza wiedzę oraz doświadczenie przez udział w różnych szkoleniach dydaktycznych.

W ramach psychoterapii pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą powyżej 16 roku życia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji psychoanalitycznej.

Joanna Battek 


Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Komisji Europejskiej z doświadczeniem klinicznym, dyplomowana absolwentka Krakowskiego Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, kompleksowego szkolenia celowanego na pracę z dorosłymi oraz z młodzieżą. Ponadto uczestniczka wielu szkoleń dedykowanych pracy z parami małżeńskimi i rodzinami w podejściu systemowo-psychoanalitycznym z elementami behawioralnymi.

Każdorazowo prowadzona terapia dostosowywana jest do potrzeb indywidualnych, uwzględniając etap życia zgłaszanej osoby oraz jej kontekst środowiskowy i opiera się na relacji budowanej stopniowo i systematycznie z terapeutą.

Do tej pory pracowała zarówno z osobami indywidualnymi z diagnozą różnorakich zaburzeń, jak również posiada kilkuletnie doświadczenie w terapii par. Doświadczenie pracy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zaowocowało potrzebą organizowania corocznej bezpłatnej akcji pod hasłem Miesiąc Zdrowia Psychicznego w jednej z krakowskich parafii. Na co dzień przyjmuje ambulatoryjnie w poradni oraz w gabinecie prywatnym.

A certified psychotherapist of the Polish Psychological Association and European Association for Psychotherapy (EAP) with clinical experience, and a graduate of the Krakow Center for Psychodynamic Psychotherapy, a comprehensive training aimed at working with adults and young people. In addition, Joanna has participated in many training sessions dedicated to working with married couples and families in a systemic-psychoanalytical approach with behavioral elements.
Each therapy session is adapted to the individual's needs, taking into account the stage of life of the reported person and their environmental context and is based on the relationship built gradually and systematically with the therapist.
Until now, Joanna has worked with individuals with a diagnosis of various disorders, and has several years of experience with couples' therapy. The experience of working at the University Hospital in Krakow resulted in the need to organize an annual free campaign under the slogan of Mental Health Month in one of the Krakow parishes. Patients are seen outpatient in a clinic and in a private office.

Kinga Kwinta-Pietuszko


Psychoterapeuta, religioznawca, pedagog. Prowadzi psychoterapię małżeńską oraz indywidualną osób dorosłych. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, posiadajacym rekomendację Polskiego Towarzystwa Pscyhologicznego dla szkoleń w psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologicznej NSZOZ „Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki" Sp. z .o.o. Współpracuje z Małopolskim Centrum Psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych. W pracy terapeutycznej łączy perspektywę systemową z podejściem psychodynamicznym. W szerokim rozumieniu człowieka inspiruje się antropologią personalistyczną i filozofią J. Tischnera. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Agnieszka Nowicka


Psychoterapeutka. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki, Katedrze Psychoterapii UJ CM, Małopolskim Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, na Oddziale Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Hospicjum Maryi Królowej Apostołów.

Obecnie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, z rodzinami, a także z parami i małżeństwami doświadczającymi kryzysu. Prowadzi terapię również w języku hiszpańskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Uczestniczy w konferencjach i seminariach, szczególnie interesuje ją tematyka terapii rodzin i par, a także praca z pacjentami chorymi onkologicznie.

Małgorzata Suryjak


Psychoterapeutka psychodynamiczna, absolwentka socjologii UJ. Ukończyła 4-letni całościowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J .Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Wiedzę psychologiczną rozwijała podczas studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała poprzez staże kliniczne i szkolenia oraz prowadząc warsztaty psychologiczne. Kontynuuje edukację w ramach studiów psychologicznych oraz seminariów i szkoleń m.in. w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie.

W Poradni Shalom prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w kryzysie, z problemami emocjonalnymi, depresją, trudnościami w relacjach oraz zaburzeniami osobowości.

Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

br. Albert Koczaj (Albertyn)


Psycholog, psychoterapeuta absolwent 4-letniego całościowego szkolenia, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J .Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwent psychologii na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną osobowości.

Doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi nabył w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie oraz Przytulisku dla Osób Bezdomnych w Krakowie. Doświadczenie pracy z osobami w kryzysie i dotkniętymi traumą nabył w Tatrzańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją.

Anna Pisiałek


Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapii organizowanego przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychiatrycznego. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Pedagogicznego UJ. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa, Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ oraz Polskim Czerwonym Krzyżu. Na codzień pracuje jako trapeuta psycholog osób z niepełnosprawnością intelektualną w Domu Pomocy Społecznej.

W poradni Shalom prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. W terapii stosuje podejście integratywne, czerpiąc zwłaszcza z rozumienia systemowego, humanistycznego oraz psychodynamicznego. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Redaktorka miesięcznika “Żywe Słowo”.

Liliana Szymańska


Socjolog, pracownik socjalny, psychoterapeuta w trakcie 4 letniego całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie, posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka socjologii i pracy socjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła studium pedagogiczne UJ oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. Ukończyła kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i terapii schematów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w szkole podstawowej. Od kilku lat zawodowo związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w podejściu integratywnym z uwzględnieniem nurtu systemowego i psychodynamicznego. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Od lat aktywnie działa w Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Łanowa.

Paulina Krawczyk


Socjolog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia, organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła 2- letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Doświadczenie zdobywała poprzez staże w Zakładzie Terapii Rodzin i w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, jednak bliska jest jej również logoterapia Viktora Frankla, terapia egzystencjalna oraz Terapia Akceptacji i Zaangażowania. Prace poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W poradni Shalom prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Małgorzata Głowacka


Pedagog, Specjalista Nauk o Rodzinie po kierunku doradztwo psychospołeczne rodzinne i mediacje, psychoterapeuta w trakcie 4 roku szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Od 2018 terapeuta EFT (Emotionally Focused Therapy wg. Sue Johnson), jedynej na świecie metody pracy z parami, której skuteczność potwierdzona jest badaniami naukowymi. Ponadto ukończyła wiele szkoleń, w tym między innymi w zakresie pracy z parami: u których doszło do utraty zaufania i/lub zdrady; u których występują trudności w obszarze seksualnym, w tym uzależnienia; u których dochodzi do przemocy.

Posiada wieloletnie doświadczenie, przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianych relacji oraz odbudowywania więzi. Pracuje z parami, rodzinami oraz osobami indywidualnie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, zarówno w obszarze systemowym, jak i w ramach EFT (Emotionally Focused Therapy).

Poza pracą terapeutyczną prowadzi warsztaty dla par oraz rodziców i nastolatków.

Kamil Urawski


Psychotraumatolog, psychoterapeuta Gestalt na ostatnim roku szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT) i Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Ponadto ukończył „Program Pomocy Psychologicznej” w ujęciu Gestalt oraz profesjonalne szkolenie „Chrześcijańska Terapia Integralnej” prowadzone przez Monikę i Marcina Gajdów. Doświadczenie zawodowe zdobył w Szpitalu Wojskowym w Krakowie na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych. W terapii stosuje podejście humanistyczno-doświadczeniowe z elementami pracy z ciałem. Praktykę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.