Życie w Chystusie
Życie w Chystusie

Życie w Chrystusie


Duchowe przesłanie Listu do Rzymian.

Od tej chwili każdy z nas, bez względu na dotychczasowe życie, bez względu na grzech, bez względu na wszystko! - może rozpocząć własną historię z Bogiem...

"Z największym przekonaniem zapraszam do lektury. Wierzę, że okaże się ona czymś bardzo ważnym - stanie się fundamentalnym dla każdego z nas WYDARZENIEM. Wszyscy go potrzebujemy, niezależnie od tego, na jakim etapie chrześcijańskiej formacji jesteśmy".

bp Grzegorz Ryś


Streszczenie

Ponad 2000 lat temu pojawił się Człowiek, który pokazał, czym jest życie według Ewangelii. Jego przyjście na Ziemię zmieniło historię milionów ludzi; nie tylko pojedynczych osób, ale także całych miast i narodów.

Przemiana zaczynała się za każdym razem od jednego, kluczowego punktu: przyjęcia esencji Dobrej Nowiny.

Dla tych, którzy są w Chrystusie nie ma już potępienia. Zostaliśmy zbawieni nie za nasze dobre uczynki, ale z łaski Boga. Od tej chwili każdy z nas, bez względu na dotychczasowe życie, bez względu na grzech, bez względu na wszystko! - może rozpocząć własną historię z Bogiem, która jest gwarancją odnowionego i obfitego życia.

Przyjmij to, co zostało Ci obiecane: Prawdę, która przemienia wszystko. Stań w miejscu nowego życia:
życia w Chrystusie.