Statut

Celem fundacji jest propagowanie i okazywanie troski o dobro całego człowieka jako ducha, duszy i ciała, w szczególności poprzez:

  • prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej w wymiarze indywidualnym i masowym,
  • pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem,
  • pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju,
  • rozwój i integrację społeczności chrześcijańskich,
  • wzmacnianie dialogu międzywyznaniowego wśród denominacji chrześcijańskich,
  • propagowanie myśli i apologetyki biblijnej,
  • pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
  • promocję kultury i artystów chrześcijańskich,
  • pomoc w rozwoju i wydobywaniu talentów.

DANE REJESTROWE

Zarząd Fundacji: Karol Sobczyk – prezes

Adres: ul. Balicka 214, 30-198 Kraków

KRS: 0000 41 40 38

Regon: 122 529 230

NIP: 677 236 80 45

 

 

KONTO BANKOWE

 

Numer konta: 70 1240 4533 1111 0010 4504 0897