O nas

Wszystko zaczęło się od marzenia, które na przełomie lat 2010/11, Bóg złożył liderom wspólnoty. Kilka miesięcy później grupa siedmiu osób, głęboko ożywiona wizją i pragnieniem odnowy życia chrześcijańskiego, regularnie i z wielką nadzieją spotykała się na modlitwie. W ich sercach płonęło marzenie wspólnoty ludzi, których wyróżniać będzie pasja dla Jezusa, bliska, intymna relacja z Ojcem i pragnienie mocy Ducha Świętego. Przez miesiące wznosili modlitwy o Bożych gwałtowników, z którymi będą mogli nieść przesłanie Ewangelii i miłości​ Ojca, ogłaszać pokój nad Izraelem, wołać o jedność z braćmi innych denominacji chrześcijańskich i wspólnie oczekiwać Jego powrotu na ziemię.

Dziesięc lat później na środowe spotkania wspólnoty przychodzą dziesiątki i setki osób, a Bóg czyni nieprawdopodobne dzieła – uzdrawia, uwalnia i przemienia. I poprzez bliskie, duchowe więzi, buduje z nich jedną rodzinę, która uczy się naśladować Jezusa Chrystusa i z odwagą wnosić nadzieję, światło i radość ​Królestwa Bożego 

WIZJA

Naszym pragnieniem jest ujrzeć odnowiony Kościół pełen odnowionych ludzi,

którzy w jedności, miłości i mocy, świadomi swojego duchowego dziedzictwa w Izraelu,

zwiastują Królestwo Boże, aż przyjdzie.

MISJA

Jesteśmy rozkochaną w Jezusie rodziną nadziei, która tętni Jego życiem i odważnie kroczy w wierze,  aby wnosić zmianę w każdą dziedzinę ludzkiego życia. Pragniemy, by On sam, 
nieustanne przebywanie z Nim oraz przygotowanie drogi na Jego przyjście stanowiły dla każdego z nas najwyższą wartość.

Będąc w służbie Kościołowi, podejmowanej w sposób szczególny na rzecz ewangelizacji, pragniemy ukazywać potęgę dziedzictwa, jakie mamy w Bogu oraz godność królewską, jaką nosimy.  Chcemy rozpoznawać i honorować każde suwerenne działanie Ducha Świętego w nas i pośród nas.

Wierzymy, że tylko głębokie poznanie miłości Ojca, której najwyższym wyrazem jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, potrafi nadać sens każdemu istnieniu i jest spełnieniem tęsknoty każdego człowieka, a kroczenie w mocy Ducha Świętego daje nam zakosztować Królestwa, które jest i które nadchodzi.

MIEJSCE W KOŚCIELE KATOLICKIM

Fundacja jest pozarządową organizacją, która zrzesza osoby świeckie, mające pełne pasji serce dla Boga, a które swoim czasem, pracą i doświadczeniem pragną służyć Kościołowi w procesie odnowy, aby mógł w efektywny sposób wychodzić z przesłaniem Dobrej Nowiny do otaczającego go świata. Jej sercem jest rodzina Głosu na Pustyni, katolicka wspólnota otwarta ekumenicznie. Asystentem kościelnym Głosu na Pustyni, nominowanym przez JE kard. Stanisława Dziwisza, jest o. Mariusz Orczykowski OFMConv, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Liderami Głosu na Pustyni jest małżeństwo, Karol i Małgorzata Sobczyk. Karol Sobczyk został w 2018 roku powołany Dekretem Kurii Metropolitalnej JE abpa Marka Jędraszewskiego do pełnienia funkcji sekretarza Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, a także został powołany do utworzonej w 2018 roku Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego tejże Archidiecezji. Wcześniej, w latach 2012-2017, Karol Sobczyk ściśle współpracował w ramach Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji z ówczesnym biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej - Grzegorzem Rysiem. Głos na Pustyni jest również włączony w Wykaz Środowisk Nowej Ewangelizacji, tworzony przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Od października 2019 roku Głos na Pustyni jest częścią Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (CHARIS).

CHCESZ DOŁĄCZYĆ?

Jesteś zainteresowany dołączeniem do naszej wspólnoty? Chciałbyś się dowiedzieć, jak wygląda w praktyce bycie jej członkiem?

Napisz do nas na adres: personalna@glosnapustyni.pl

MIEJSCE SPOTKAŃ

Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni

adres: ul. Balicka 214, 30-198 Kraków

e-mail: fundacja@glosnapustyni.pl
tel.: 530 884 545
fb: www.facebook.com/glosnapustyni

bank: Bank Pekao SA, Oddział w Krakowie ul. Pijarska 1,
nr konta: 70 1240 4533 1111 0010 4504 0897
NIP: 677 236 80 45 REGON: 122529230
KRS: 0000414038

Wspólnota Głos na Pustyni

e-mail: wspolnota@glosnapustyni.pl

Chrześcijańska Poradnia Psychologiczna "Shalom"
adres: ul. Batorego 11/2; 31-135 Kraków

e-mail: poradnia@glosnapustyni.pl


Pokój Modlitwy Kraków 24/7

e-mail: krakow24@glosnapustyni.pl

Dzieło Serce Ojca

e-mail: serceojca@glosnapustyni.pl

Sklep

e-mail: sklep@glosnapustyni.pl