Wsparcie remontu sali Głosu

Stwórzcie z nami miejsce, w którym Bóg będzie mógł zmieniać życie ludzi.

„Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan” (Ag 1, 8).

Tak bardzo cieszymy się, że możemy to powiedzieć: zaczynamy remont naszej nowej sali spotkań!  Jesteśmy na etapie konsultacji z wieloma specjalistami, z którymi tworzymy plan remontu, abyśmy już końcem września mogli rozpocząć prace adaptacyjne. Bardzo marzymy o tym, aby jak najszybciej móc zaprosić Was na nasze spotkania.  

Dziękujemy, że chcecie razem z nami wyremontować Głos i wspierać nasze działania. Wspólnie możemy zrobić dobre rzeczy.

Możesz nas wesprzeć poprzez:

1) Przelew internetowy

2) Przelew tradycyjny

Darowizny i wszelkie finansowe wsparcie można wpłacać na konto:


Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni

ul. Balicka 214, 30-198 Kraków


nr konta: 70 1240 4533 1111 0010 4504 0897

tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe REMONT


Dla przelewów z zagranicy:

nr konta: PL70 1240 4533 1111 0010 4504 0897

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe REMONT


Za każdą darowiznę bardzo dziękujemy, szczególnie w imieniu wszystkich adresatów poszczególnych działań Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni. Jesteśmy świadomi, że częścią tego ogromnego przedsięwzięcia są ludzie dobrej woli, przez których Bóg zmienia rzeczywistość.

Hojność poszerza granice Bożego Królestwa.


Wierzymy, że hojność jest formą uwielbienia Boga. Kochamy wyrażać Mu naszą wdzięczność i oddanie przez dziesięciny i ofiary z błogosławieństwa, które Bóg umieścił w naszych rękach.

Dziesięcina


Ci, którzy Głos na Pustyni nazywają swoim domem, swoją wspólnotą, regularnie oddają na jej cele dziesięcinę Panu. Słowo „dziesięcina” oznacza „dziesiątą część” i jest to sposób na uhonorowanie Boga z pierwszych 10% naszego dochodu. Każdemu z nas umożliwia ona z powodzeniem wprowadzić Boga do osobistego i wspólnotowego wpływu na całe nasze życie. Dlatego również jako wspólnota oddajemy 10% tego, co otrzymujemy. Wierzymy, że dziesięcina jest jednym z narzędzi Boga wprowadzających nas do obfitego życia. Oprócz dziesięciny staramy się także o pielęgnowanie hojności.

Hojność


Oprócz dziesięciny uczymy się hojności, składania ofiar miłych Panu. Hojność jest czymś więcej niż dziesięcina, gdyż jest wyrazem naszego przemienionego serca, w którym jesteśmy gotowi podzielić się tym, co otrzymaliśmy z innymi. Ucząc się tego, że Bóg jest hojny, sami stajemy się hojnymi, bo pragniemy być takimi, jak On.

Troska

Poprzez rozmaite wsparcie troszczymy się o rodzinę naszej wspólnoty i tych w naszym mieście, którzy są w niekorzystnej sytuacji materialnej lub kryzysowej. Z pomocą wychodzimy nie tylko z potrzebami finansowymi, ale także służymy naszym życiem: modlitwą, wsparciem, a także oferując pomoc w poradzeniu sobie ze sprawami codziennego życia."Bóg nigdy się nie męczy przebaczaniem człowiekowi.
To człowiek męczy się proszeniem o przebaczenie".

papież Franciszek