Świadectwa

„Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa” (Ap 19, 10).

Uczymy się tego, że każde nasze świadectwo ma wielką wartość, ponieważ Duch Święty używa go jako proroctwa: to samo, co stało się w życiu jednej osoby, może przez proroctwo wydarzyć się następnej. Wielokrotnie widzieliśmy, jak Bóg używa świadectwa do wnoszenia zmian, przełomów i uzdrowień w życiu ich odbiorców. Dlatego aby nie zapominać wielkich dzieł Boga (Ps 78, 7), każde z nich zapisujemy w Księdze Cudów, aby poruszać się w nieustannej wdzięczności za to, jak dobry jest Pan. I móc oglądać zmiany, które stają się udziałem naszej chrześcijańskiej rodziny.

Poniżej możesz przesłać swoje świadectwo oraz zobaczyć świadectwa innych osób.

ZOSTAW SWOJE ŚWIADECTWO