Jego Słowa w nas

Czytanie Słowa Bożego a wprowadzanie Go w życie to dwie różne rzeczy. To drugie wiąże się z konkretnym kosztem, ceną, a nierzadko krzyżem, który musimy ponieść.

Jednak nie ma nic piękniejszego niż zrobić ten krok – wybrać, by to Słowo Boga nas kształtowało, wyznaczało kierunek, napełniało, a czasem tworzyło zupełnie od nowa.