Świadome życie. Rozwój psychiczny chrześcijan

Św. Paweł mówi, że jesteśmy synami światłości (1 Tes 5, 4), a Jezus zaznacza, że jeśli idziemy za Nim, nie będziemy chodzić w ciemności (J 8,12) oraz poznamy prawdę, która nas wyzwoli (J 8,32). Choć w rzeczywistości duchowej troszczymy się mniej lub bardziej o wypełnianie tych słów, często zupełnie zapominamy o tym, że powinniśmy również rozwijać się psychicznie poprzez poszerzanie świadomości, samopoznanie, osiąganie wglądu w przyczyny swoich problemów oraz konfrontację z czasem trudną prawdą o sobie.

O tym, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do świadomego życia dzieliła się Maria Krzemień, psycholog i psychoterapeutka, autorka projektu Żyj po Bożemu, członek zespołu Chrześcijańskiej Poradni Psychologicznej Shalom i Głosu na Pustyni.