Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy

Bóg w swoim Słowie zachęca nas, byśmy bez względu na okoliczności stawiali Go sobie przed nasze oczy. Aby Jego Obecność towarzyszyła nam w każdej sytuacji. W sytuacji zwycięstwa i radości, ale także w sytuacji, w której nie nastąpił przełom. W środowy wieczór będziemy mówić o podtrzymywaniu ciągłego “tak” względem Boga; będziemy prosić Ducha Świętego, by wzbudzał w nas nieustanną świadomość Bożej Obecności.