R_Harvey_02

dr Richard Harvey

Doktor Richard Harvey jest Żydem mesjańskim pochodzącym z Wielkiej Brytanii. W 1974 roku spotkał Jezusa i uwierzył w Niego. Jego praca doktorska nosi tytuł „Mapowanie teologii Żydów Mesjańskich: podejście konstruktywne”. Wykładał na College All Nations Christian w Wielkiej Brytanii, prowadząc zajęcia z biblijnego języka hebrajskiego oraz judaistyki. Jest byłym przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Żydów Mesjanistycznych. Obecnie jest pracownikiem naukowym w organizacji o nazwie „Żydzi dla Jezusa”.

Mąż Monici, która również jest Żydówką wierzącą w Jezusa, ojciec dwójki dzieci, dziadek trójki wnuków.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS