NAJNOWSZE NAGRANIE

NASTĘPNE SPOTKANIE

Najbliższe spotkania Głosu na Pustyni

 26 września, 10 października,
24 października, 31 października