Bierzcie i jedzcie cz. II – coś z wieczności

Od czasów pierwszego Kościoła Słowo i Sakrament kroczyły nierozerwalnie razem. Pierwsi uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach (Dz 2, 42). Wraz z upływem czasu zarówno Biblia – Boże Słowo, jak i Eucharystia były poddawane różnym próbom zniekształcenia ich rzeczywistego znaczenia. Mało tego: były często powodem podziałów w świecie chrześcijańskim, stanowiąc przedmioty sporu i dywagacji.

W środowy wieczór chcemy głębiej spojrzeć na to, co Boże Słowo mówi na temat Eucharystii: skąd czerpie swój początek, jak przebiega i dlaczego dzielą nas różne interpretacje dotyczące niej samej? I czy na pewno te interpretacje tylko nas dzielą? A może ubogacają się wzajemnie?