Dobry zasiew

Jezus często odwoływał się do obrazu siewcy, zasiewu, ziarna, zbiorów, żniw. Bardzo lubił wykorzystywać obrazy związane z zasiewaniem, tym samym przekazując wiele fundamentalnych zasad Bożego Królestwa. W środowy wieczór będziemy gościć Krzyśka Demczuka, pasterza wspólnoty Metanoia z Jaworzna, który będzie ukazywał, jak prowadzić życie, które przynosi Boże pomnożenie. Jak siać, aby hojnie zbierać? W jaki sposób moje życie może być zasiewem w Boże Królestwo i być pomnożeniem dla wzrostu wielu? Jak doświadczyć Bożego błogosławieństwa i przychylności nie tylko w sferze finansowej, ale w naszej codzienności? O dobrym zasiewie – Krzysiek Demczuk.