Imię ponad wszelkie imię

Imię w Bożej koncepcji oznacza zdecydowanie więcej, niż to, co rozumie się przez nie w kulturze zachodniej. Rola i znaczenie Bożego Imienia jest często umniejszana lub zupełnie ignorowana. Konsekwencją tego jest brak zrozumienia i poruszania się w autorytecie i dziedzictwie Imienia Boga. O znaczeniu tego, że zostaliśmy nazwani ludem Bożego Imienia – Karol Sobczyk.