Duchem Świętym i ogniem

Duch Święty jest szczególną Osobą, która została nam dana. To jest ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych. To ten, poprzez którego Mesjasz, chodząc po Ziemi, dokonywał wielkich cudów i znaków. Jan Chrzciciel w Ewangelii mówi, że Jezus będzie nas chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Pragniemy wejść w głębsze zrozumienie tego, czym jest chrzest w Duchu i ogniu. Do czego jest nam potrzebny chrzest w Duchu Świętym?