Fałszywi prorocy

Mówiąc o proroctwie, potrzebujemy dotknąć tematu fałszywych proroków, o których kilkukrotnie mówił sam Jezus.

Pewnego dnia powiedział uczniom: “I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych”.

Jak rozróżnić fałszywych i prawdziwych proroków? Jak rozróżnić prawdziwe i fałszywe proroctwo? O rozeznawaniu słów proroczych mówił Karol Sobczyk.