Proroczy Sługa

To było wyjątkowe spotkanie w Głosie na Pustyni. Wyjątkowe z dwóch powodów:

– gościliśmy Jeffa Eggersa, który jest liderem zespołów proroczych, uzdrowienia i uwolnienia w bazie misyjnej International House of Prayer (Międzynarodowy Dom Modlitwy w Kansas City),
– był to wieczór uwielbienia. Chcemy oddawać Bogu chwałę, za to, że po prostu jest Bogiem. Ojcem kochającym, potężnym i jednocześnie bliskim. Chcemy wspólnie się modlić i po prostu przy Nim być.