Masz to, co głosisz

W ostatnią środę słowem podzielił się gość wyjątkowy – o. Tomasz Czajka OFMConv.

Słowo naszego Pana nieustannie wychodzi z Jego ust i zmienia rzeczywistość, w której się znajdujemy. Stwarza, uzdrawia, uwalnia, wzmacnia. Jako Jego dzieci i uczniowie, jesteśmy zaproszeni do tego, aby to Słowo posyłać w świat i w ten sposób otwierać nowe przestrzenie dla jego działania. Zobaczmy, jakie znaczenie dla Bożego Królestwa ma to, co mówimy, jak mówimy i kiedy mówimy.