Perspektywa miłości

Chrześcijanin obdarzony darami, szczególnie darem proroctwa, bezwzględnie musi kochać. Dlaczego Paweł tak bardzo podkreślał znaczenie miłości w posłudze charyzmatami, zwłaszcza darem proroctwa? Czym żył Jan, który otrzymał potężne objawienie i ujrzał wypełnienie planu zbawienia Bożego Ludu przez Ojca? W jaki sposób Bóg chce budować dzisiejszy Kościół dzięki darowi proroctwa? I wreszcie, jakie on ma znaczenie? O tym już na środowym spotkaniu mówił Krzysztof Sowiński ze wspólnoty Głos Pana w Skierniewicach.

Krzysztof jest zapalonym ewangelizatorem ulicznym, liderem uwielbienia, głodnym chwały Ojca, objawiającej się na każdym kroku w codziennym życiu.

Wyciągnięty z samego dna pełnego niekochania, narkotyków, alkoholu i innych zniewoleń, do miejsca ukochania przez Dobrego Tatę. Wielbiciel Słowa Bożego i słowa pisanego w każdej formie, które głosi chwałę Królestwa. Sens życia definiuje prosto i jasno: bycie dzieckiem Taty, który jest Początkiem i Końcem.