Przynagleni miłością cz. II

Bóg stworzył nas z miłości do miłości. Pełnia miłości Ojca na ziemi objawiła się w Synu. Jego miłość poruszyła niebem i ziemią. Tak, że dzisiaj możemy wołać, aby “jak w niebie tak i na ziemi”. Dlatego Bóg przynagla ciebie i mnie do MIŁOŚCI, aby sprowadzić na ziemię dzieła wieczności.