Przynagleni miłością

Kiedy Bóg mówi o tym, że nasze życie ma przynieść owoc Ducha, On nie ma na myśli życia bez grzechu. Jego standard jest większy: to życie, w którym nosimy miłość. Radykalną miłość. To miłość – a nie sfera nadprzyrodzona, znaki i cuda – czyni nas kimś. To jest nasza wizytówka: Boża Miłość w nas. Przynagleni Jego miłością – miłością nie z tego świata – niesiemy ją dalej. Aż do końca!