Teraz

To bardzo istotne w naszej duchowej relacji z Bogiem, aby punktem odniesienia uczynić teraźniejszość i przyszłość, a nie przeszłość – i to nie tylko w kontekście grzechów, które za nami. Bóg TERAZ ma dla nas nowe objawienie, nową pieśń, nową zachętę, nowy wymiar Królestwa w który pragnie nas wprowadzić. Dlatego naszym zadaniem jest wyczekiwanie tego, co Bóg ma dla nas na dziś; bez ulegania rutynie i zamykania się na nowe.